PurezzO Clinicals & Your Skin

Onze huid is ons grootste orgaan en  verantwoordelijk voor veel vitale functies zoals ademhalen, ontgiften, de lichaamstemperatuur regelen, waarnemen en beschermen. Veel mensen hebben te maken met huidproblemen. PurezzO Clincals is een natuurlijke productlijn en biedt voor ieder huidprobleem effectieve huid verbeterende producten ontwikkeld met effectieve natuurlijke werkstoffen.In onze webshop vindt u bij ieder huidprobleem effectieve natuurlijke producten en natuurlijke cosmeceuticals voor thuisverzorging en professionele verzorging.

Our skin is our largest organ and responsible for many vital functions such as breathing, detoxify, regulate body temperature, detect and protect. Many people have to deal with skin problems. PurezzO Clincals is a natural product and offers for every skin problem effective skin enhancing products developed with effective natural ingrediënts. In our webshop you'll find an effective natural products and natural cosmeceutical products for home care and professional care for every skin type.

Acne

Acne kan een groot probleem zijn. Gelukkig is er op een natuurlijke manier wat aan te doen. Acne komt in vele vormen voor en is uitstekend te behandelen. Voor een optimale aanpak van acne is het belangrijk om een professionelePurezzO Clinicals behandeling in een schoonheidsinstituut te ondergaan en om de juiste producten voor uw huid te gebruiken.

Acne can be a big problem. Fortunately, there is something to do in a natural way. Acne comes in many forms and is excellent to deal with. It is important for an optimal approach to acne to start a professional PurezzO Clinicals treatment in a beauty institute and a professional advise to use the right products for your skin.

Anti-aging

Iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met veroudering van de huid. Op jonge leeftijd begint het vaak nog vrij onmerkbaar met het ontstaan van een paar lijntjes, maar naar mate de tijd verstrijkt worden meer kenmerken merkbaar...en zichtbaar. Door de tijd en een aantal meespelende factoren zoals de blootstelling aan Uv-straling, gebruik van huidverzorgingsproducten die niet zijn afgestemd op uw huid, hormoonwisselingen, het weer en de verzorging van de huid veranderd de huidconditie en veroudert de huid. De conditie van het bindweefsel vermindert, de huid wordt minder elastisch, de huid wordt vocht armer, er kunnen pigmentvlekken ontstaan, de doorbloeding van de huid verandert en nog veel meer... 

Everyone experiences skin aging in her or his life. At a young age it often begins even quite unnoticeable with the appearance of a few fine lines, but in proportion as time passes, more features appear ... noticeable and visible. Because of the time and some contributing factors such as exposure to UV radiation, using skin care products that are unfit to your skin, hormonal changes, weather and care of the skin changed skin condition and aging skin. The condition of the connective tissue is becomming less, the skin loses elasticity, skin moisture is poorer, there pigmentation may occur, the skin blood flow changes and much more ...

Blemished Skin

Een onzuivere huid kan op ieder leeftijd voorkomen. Belangrijk is om dit huidtype te voorzien van een verzorging met niet- verstoppende producten, een optimale hydratatie en die de huid een milde peeling geven.

Blemished skin can occur at any age. It is important to use non-clogging products, become optimal hydration and use mild peeling products for this skin type.


Dehydrated Skin

Een vochtarme huid kan ontstaan door meerdere invloeden, bijv. hormonale invloeden, invloeden van buitenaf, zoals door de centrale verwarming, airconditioning, blootstelling aan de zon, koude. Dehydratatie verergert door onjuiste verzorging en een verminderde vochtinname. Het gebruik van cosmetica met minerale oliën verhoogt de dehydratatie aanzienlijk. Iedere huid kan uitgedroogd raken als deze niet goed word behandeld. Professionele behandelingen die geschikt zijn voor dit huidtype zijn, o.a.: Papaya Peel, Peach Peel, Pumpkin Peel, Renewal Peeling.

Dehydrated skin can be caused by several factors, eg. Hormonal influences, external influences, such as the central heating, air conditioning, sun exposure, cold. Dehydration worsens by improper care and reduced fluid intake. The use of cosmetics with mineral oils dehydration increases significantly. Each skin can become dehydrated if they do not get treated. Professional treatments that are suitable for this skin type, e.g.: Papaya Peel, Peel Peach, Pumpkin Peel, Renewal Peel.

Discoloration

Pigmentvlekken is een veel voorkomend probleem bij verschillende huidtypen en het ontstaan ervan heeft verband met een groot aantal factoren, zoals hormonale onbalans, stress (belasting van de bijnieren/ cortisol), post-inflammatoire hyperpigmentatie (ontstaan door het genezingsproces van papels en puisten) of medicatie waaronder antibiotica en gebruik van de anticonceptiepil. Een huid met pigmentvlekken heeft de neiging te verslechteren in de zomer door de grotere intensiteit van Uv-stralen. Hyperpigmentatie kan op meerdere vlakken worden behandeld. Er zijn verschillende behandelmethoden.

Pigmented lesions is a common problem in different skin types and its occurrence is related to many factors such as hormonal imbalance, stress (stress on the adrenals /cortisol), post-inflammatory hyperpigmentation (caused by the healing of papules and pustules) or medications including antibiotics and oral contraceptive use. Uneven Pigmentation has tended to deteriorate in the summer by the greater intensity of UV rays. Hyperpigmentation can be treated in many ways. There are several treatment methods.

Dull Skin

Een vale huid ontstaat door verschillende factoren. Sommige mensen hebben van nature een vale teint, anderen hebben een vale huid door vermoeidheid, ziekte, medicijn gebruik of wanneer het lichaam is overbelast met giftige stoffen. Een vale huid verergert door gebruik van cosmetica met verstoppende ingrediënten. Deze ingrediënten verergeren de vale huidskleur door twee oorzaken, nl.  de verdikking van de laag dode huidcellen en door deze verdikking wordt de huid afgesloten, waardoor deze minder zuurstof ontvangt. Professionele behandelingen die geschikt zijn voor dit huidtype zijn, o.a.: Rose Peel, Renewal Peel, Clinical Peel.

A dull skin caused by several factors. Some people naturally have a pale complexion, others have a pale skin fatigue, illness, medication or when the body is overloaded with toxins. A sallow skin worsens by use of cosmetics with clogging ingredients. These ingredients exacerbate the sallow complexion two reasons, ie. Thickening the layer of dead skin cells and the skin is closed by this thickening, thus receiving this less oxygen. Professional treatments that are suitable for this skin type, e.g.: Rose Peel Renewal Peel Clinical Peel.

Normal Skin

Voor de dagelijkse verzorging van een normale huid is een goede reiniging en verzorging onmisbaar. Bovendien is het belangrijk om ieder huidtype te voorzien van voldoende hydratatie, verzorgende werkstoffen die uw huid optimaal gezond en in conditie houden en rijk is aan antioxidanten die de huidveroudering tegen gaan.

For the daily care of normal skin is a good cleaning and care essential. It's also important to provide all types of skin with sufficient of hydrating and nourishing ingrediënts and antioxidants to keep your skin as healthy, in shape and are rich in antioxidants to prevent skin aging.

Large pores

Grove poriën komen vaak voor bij een normale tot vette huid voornamelijk op de T-zone van het gezicht en zeldzamer op andere delen van het gezicht. Deze huidaandoening kan behandeld worden door de poriën te verfijnen. Het is dan belangrijk om wekelijks het Revitalizing Masque te gebruiken. Als de vergrote poriën samen gaan met een op een opeenhoping van dode huidcellen (herkenbaar aan de grijze vale kleur van de huid) dan is het belangrijk om de Daily Scrub regelmatig te gebruiken. Professionele behandelingen die geschikt zijn voor dit huidtype zijn, o.a.: Pumpkin Peeling, Rose Peel, Renewal Peel of Clinical Peel

Large pores are common in normal to oily skin especially on the T-zone of the face and rare in other parts of the face. This skin disorder can be treated by refining the pores. It is important to use the weekly Revitalizing Masque. If the enlarged pores go together with a on a build-up of dead skin cells (indicated by the gray color vale of the skin), then it is important to use the Daily Scrub regularly. Professional treatments that are suitable for this skin type, e.g.: Pumpkin Peeling, Rose Peel, Peel Renewal of Clinical Peel

Rosacea

Voor een optimale aanpak van rosacea is het belangrijk om als eerste stap een professionele kuur behandeling te ondergaan. U kunt met uw schoonheidsspecialiste overleggen welke behandeling optimaal is voor uw huid. Professionele behandelingen die geschikt zijn voor rosacea zijn, o.a.: Pumpkin Peeling, Papaya Peel, Renewal Peel en de Cocos peel.

It's important as a first step to start a professional treatment for an optimal approach of rosacea. You can use your beauticians advice to make sure which treatment is best for your skin. Professional treatments that are suitable for rosacea, e.g.: Pumpkin Scrub, Papaya Peel, Renewal Peel and Cocos peel.

Sensitive Skin

Een gevoelige huid wordt ten onrechte vaak een "allergische huid" genoemd. Veel vrouwen en mannen met een gevoelige huid ervaren dat de meeste producten uit de detailhandel een brandend en tintelend gevoel geven door de massale aanwezigheid van parfum en synthetische stoffen in cosmetica. Wij gebruiken voor onze producten geen synthetische parfums of kleurstoffen, waardoor deze ook geschikt zijn voor mensen met een gevoelige huid.

Sensitive skin is often erroneously called an "allergic skin". Many women and men with sensitive skin find that most products from retail display a burning and tingling by the massive presence of synthetic perfumes and substances in cosmetics. We use our products no synthetic fragrances or dyes, So the products are also suitable for people with sensitive skin.